χειρουργός σπονδυλικής στήλης ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές ορθοπαδικός χειρουργός λιβέρης ιάσων παγκράτι αθήνα

Χειρουργός σπονδυλικής στήλης – ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές

Ως Χειρουργός σπονδυλικής στήλης μπορεί να θεωρηθεί κάποιος που είναι εξοικειωμένος με την παθολογία της σπονδυλικής στήλης και με τις νεότερες τεχνικές που υπάρχουν στις μέρες μας, σε όλο τους το φάσμα. Πρέπει επίσης να διαθέτει πολύχρονη πείρα στη χειρουργική πρακτική, αυτού του ιδιαίτερα απαιτητικού κλάδου. Ο χειρουργός σπονδυλικής στήλης μπορεί να προέρχεται ο από την ορθοπαιδική ή την νευροχειρουργική ειδικότητα. Τα τελευταία 10 χρόνια η ανάπτυξη μεθόδων ελάχιστα παρεμβατικής χειρουργικής έφερε επανάσταση στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας χάρις στη συμβολή πρωτοπόρων χειρουργών σπονδυλικής στήλης που έφεραν και εφάρμοσαν στην καθημερινή πρακτική τις τελευταίες εξελίξεις αυτού του κλάδου.

Χειρουργικές επεμβάσεις που στο πρόσφατο παρελθόν θεωρούταν «βαριές» και δύσκολες αν όχι αδύνατες, έχουν γίνει επεμβάσεις ρουτίνας, δίνοντας απάντηση σε βασανιστικά προβλήματα της καθημερινότητας χιλιάδων ανθρώπων που δεν χρειάζεται πια να «μάθουν να ζουν με τον πόνο τους» όπως λέγανε παλιότερα.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει ο χειρουργός σπονδυλικής στήλης;

 Ο χειρουργός σπονδυλικής στήλης μπορεί να θεραπεύσει με τις ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές (MIS):

 • Κατάγματα σπονδυλικής στήλης
 • Κεντρική στένωση
 • Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου
 • Λοιμώξεις σπονδυλικής στήλης
 • Όγκοι καλοήθεις ή κακοήθεις στη σπονδυλική στήλη ή στο νωτιαίο μυελό
 • Παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης όπως η σκολίωση και η κύφωση

Χειρουργός σπονδυλικής στήλης: Ποιος είναι ο στόχος που έχουν οι ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές (MIS);

Ο χειρουργός σπονδυλικής στήλης μέσω των νέων αυτών τεχνικών έχει ως στόχο την ταχύτερη αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ασθενούς, ούτως ώστε να επανέλθει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες. Αυτό επιτυγχάνεται διότι δεν επηρεάζονται οι μύες και οι παρακείμενοι ιστοί οι οποίοι λειτουργούν υποστηρικτικά στη σπονδυλική στήλη.

Συγκεκριμένα:

-Χάρις στις ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές μια απλή δυσκεκτομή οσφυϊκής μοίρας (στη μέση) μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια με πολύ μικρές τομές, μία μέρα νοσηλείας και τον ασθενή να γυρίζει σπίτι του περπατώντας απαλλαγμένος από τον ριζιτικό πόνο.

-Ακόμη και μεγάλες σπονδυλοδεσίες σε κατάγματα και παραμορφώσεις μπορούν να

πραγματοποιηθούν με τις ελάχιστα απαραίτητες τομές, μικρότερη απώλεια αίματος και

ταχύτερη, άμεση ή δυνατόν, κινητοποίηση του ασθενή μετά το χειρουργείο.

Χειρουργός σπονδυλικής στήλης:  Ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζουν οι ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές (MIS);

Οι ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές (MIS) παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις παλαιότερες χειρουργικές επεμβάσεις. Τα σημαντικότερα είναι:

 • Ελάχιστη απώλεια αίματος, άρα δεν υπάρχει ανάγκη μετάγγισης
 • Πολύ μικρή χρονική διάρκεια
 • Εξαιρετικά μικρή τομή στο δέρμα
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Τάχιστη ανάρρωση
 • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος
 • Μειωμένη πιθανότητα επιπλοκών
 • Ανύπαρκτος ή ελάχιστος τραυματισμός των μυών
 • Ελάχιστος κίνδυνος μετεγχειρητικών μολύνσεων
 • Δεν απαιτείται παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο

Ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές (MIS) : επιπλοκές

Σε όλες τις επεμβάσεις είτε αυτές είναι ανοιχτές χειρουργικές, είτε είναι ελάχιστα παρεμβατικές  υπάρχει πάντα η πιθανότητα να προκύψουν επιπλοκές. Η πιθανότητα, βέβαια εδώ, είναι σαφώς μειωμένη αλλά δεν παύει να υπάρχει η περίπτωση να προκύψουν κάποιες, όπως :

 • μεγαλύτερη απώλεια αίματος από την αναμενόμενη, κατά τη διάρκεια της επέμβασης
 • μολύνσεις στην τομή
 • παρενέργειες από  το τοπικό αναισθητικό

Οι προαναφερόμενες επιπλοκές μπορούν να αντιμετωπιστούν με την κατάλληλη ιατρική παρέμβαση.

Αναλυτικά οι κυριότερες ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές της σπονδυλικής στήλης (MIS):

 1. Διαδερμική κυφοπλαστική, πρόκειται για μια τεχνική διάρκειας μόλις μισής ώρας, που εφαρμόζει ο χειρουργός σπονδυλικής στήλης προκειμένου να θεραπευτούν τα συμπιεστικού τύπου κατάγματα της σπονδυλικής στήλης. Συνήθως εφαρμόζεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που πάσχουν από οστεοπόρωση και είναι επιρρεπή σε αυτά, λόγω απώλειας της οστικής πυκνότητας. Η επέμβαση γίνεται μέσω μιας βελόνας και την εισαγωγή  ενός μπαλονιού, το οποίο εκτείνεται και ανατάσσει το κάταγμα. Στη συνέχεια απομακρύνεται και εγχέεται ειδική σκληρυντική ουσία (ορθοπαιδικό τσιμέντο) που συγκρατεί τον σπόνδυλο στην αρχική του θέση.
 2. Ενδοσκοπική δισκεκτομή, ονομάζεται η μέθοδος που εφαρμόζει ο χειρουργός σπονδυλικής στήλης για να αφαιρέσει την κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου. Η επέμβαση έχει διάρκεια περίπου μία ώρα. Ανοίγεται μία τομή ενός εκατοστού και με τη βοήθεια ενδοσκοπίων και ειδικών μικροεργαλείων ο χειρουργός σπονδυλικής στήλης αφαιρεί την κήλη δίσκου για να επιτευχθεί η αποσυμπίεση της νευρικής ρίζας.
 3. Διαδερμική αποσυμπίεση του νωτιαίου σωλήνα, ονομάζεται η τεχνική που εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση της σπονδυλικής στένωσης, μιας πάθησης πολύ συχνής σε ηλικιωμένα άτομα. Ο χειρουργός  σπονδυλικής στήλης μέσω μικροσκοπίου και ειδικών εργαλείων αποσυμπιέζει τα νευρικά στοιχεία και προβαίνει στην αφαίρεση όσων υπερτροφικών στοιχείων πιέζουν το σάκο, συνεπώς δεν υπάρχει εκτεταμένη αφαίρεση οστών.
 4. Διαδερμική σπονδυλοδεσία, είναι η μέθοδος κατά την οποία ο χειρουργός σπονδυλικής στήλης ενώνει μεταξύ τους δύο ή περισσότερους σπονδύλους με τη βοήθεια οστικών και μεταλλικών μοσχευμάτων. Με τη βοήθεια συνδετικών ράβδων και βιδών τιτανίου επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση. Η διαδερμική σπονδυλοδεσία εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης (σκολίωση, κύφωση) σπονδυλολίσθησης (μετατόπισης σπονδύλων) και αντιμετώπισης όγκων.

Συνοψίζοντας

Οι ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές (MIS) είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ιατρικής καθημερινότητας. Έχουν παρεκτοπίσει σχεδόν τις παλαιές ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις κυρίως λόγω της πληθώρας των πλεονεκτημάτων που απολαμβάνει τόσο ο ασθενής όσο και ο ίδιος ο χειρουργός σπονδυλικής στήλης. Ο ιατρός έχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και είναι σε θέση να επιτελεί λεπτότερους χειρισμούς, λόγω των ειδικών μικροεργαλείων, έχοντας καλύτερη ορατότητα του εσωτερικού της σπονδυλικής στήλης, λόγω της ειδικής μικροκάμερας, που συνδέεται με οθόνη, προβάλλοντας το σε μεγέθυνση.